آئين نامه هاي پژوهشی
1390/10/17 شنبه


 

آئین ‌نامه ها و دستورالعمل های دفتر تحقیقات و خدمات پژوهشی و فناوری
نحوه آدرس دهی کلیه فعالیت های پژوهش و فناوری
1 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور
2 دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور
3 بخشنامه تکمیلی مربوط به اعطای پایه تشویقی (نامه ی 15/108654 مندرج 1402/7/11 وزارت عتف)

4

آئین‌ نامه پژوهانه اعضای علمی دانشگاه پیام نور

5 آئین نامه نشریات علمی کشور
6 آئین نامه راه اندازی، اداره، چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه پیام نور

7

آئین ‌نامه تشویق نویسندگان مقالات چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی و اختراع ثبت شده در ادارات ثبت اختراع بین المللی به صورت پتنت دانشگاه پیام نور

8

دستورالعمل اجرایی شرکت در همایش‌های علمی داخلی و خارجی اعضای علمی دانشگاه 

9

دستورالعمل برگزاری همایش علمی 

10

نحوه ی برگزاری همایش های بین المللی 

11 دستورالعمل برگزاری کارگاه‌های علمی

12

آئین نامه، دستورالعمل و فرم های تاسیس واحدهای پژوهشی (گروه پژوهشی، مرکز پژوهشی، پژوهشکده و ...) 

13

دستورالعمل شورای پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور

14 دستورالعمل برگزاری و حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه پیام نور
15 آئین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی خارج از کشور

نمونه برگ فرصت مطالعاتی
16 آئین نامه دوره دکترا (PH.D) 
17 آئین ‌نامه پسادکتری دانشگاه پیام نور
18 شیوه نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصین حوزه کاربرد برای تحصیل در مقطع دکترای پژوهش محور 
19 دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج
20  قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
21 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
22 دستورالعمل اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
23 دستورالعمل در خصوص نحوه انتخاب، آموزش و شرایط بازرسان؛ مصوب هیات وزیران
24 دستورالعمل قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و اخذ کد اخلاق  - دانشگاه پیام نور
25 آئین نامه استفاده از کتابخانه
26 نحوه محاسبه حق بیمه قرارداد های تحقیقاتی و پژوهشی(بخشنامه تامین اجتماعی)
آئین ‌نامه های مرکز انتشارات
1 آئین ‌نامه شورای تدوین کتاب ها و تولید محتوای آموزشی

2

آئین نامه نحوه ی محاسبه ی حق الزحمه ی تالیف و تولید محتوای الکترونیکی  

3 آئین ‌نامه انتخاب کتاب های برتر سال دانشگاه پیام نور
آئین ‌نامه ها و دستورالعمل های دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
1 آئین نامه شبکه مراکز نوآوری دانشگاه پیام نور

2

- قرارداد پذيرش هسته / شركت در مراكز نوآوري دانشگاه پيام نور

-
جدول تعرفه خدمات مركز نوآوري دانشگاه پيام نور

 

3

آئین نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

4 آئین نامه شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه پیام نور 
5 آئين نامه تاسيس و راه اندازي پارك علم و فناوري
6 اساسنامه الگوي پارك علم و فناوري
7 آئین نامه مالکیت فکری دانشگاه پیام نور

8

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

9

آئین نامه تشخیص شرکت های و موسسات دانش بنیان

10

دستورالعمل اجرایی توانمندسازی شرکتهای تعاونی دانش بنیان

11 آئین نامه اجرایی دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی و یا با مشارکت دانشگاه 
12 دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشی
13 آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور
14 اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناور
15 الگوی برنامه کاری مراکز رشد واحدهای فناور
16 شیوه نامه انتخاب فناوران برتر دانشگاه پیام نور
17 شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری
18 شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی در صنعت یا جامعه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور (مربوط به تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی)
کاربرگ شماره 1
کاربرگ شماره 2
کاربرگ شماره 3
19 طرح دستیار فناوری
20 آئین نامه اجرایی برنامه گرنت فناوری

 

فايلها
14.8بخشنامه.pdf 870.177 KB
کاربرگ+شماره+سه+اصلاحي.docx 16.564 KB
فرم درخواست مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي.docx 211.836 KB

بيشتر