ارتباط با معاونت
1392/3/21 سه‌شنبه

معاونت پژوهش و فناوری
 
نام و نام خانوادگی مسئولیت سازمانی تلفن تماس
دکتر خدیجه دیده بان افشرد معاون پژوهش و فناوری 22440667-22455054
دکتر جلال ایوبی نژاد رئیس مرکز انتشارات 22455114
دکتر امیرهوشنگ تاج فر مدیر کل دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت 22485217-22458318
مرکز آزمایشگاه‌های ملی و قطبی 22458309
دفتر تحقیقات و خدمات پژوهشی 22442014- 22442045
مهندس پيمان طالبي مدیر دفتر معاونت پژوهش و فناوری 22440667-22455054
خانم مونا مثنوي کارشناس مسئول پیگیری دفتر معاونت پژوهش و فناوری 23322478
خانم زهره اسمعیلی مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری 22440667-22455054

بيشتر