اخبار
1403/1/29 چهارشنبه
پیشرفت و ارتقای ضریب تأثیر برای نشریات علمی دانشگاه در پایگاه استنادی ISC
سرکار خانم دکتر دیده¬بان، سرپرست محترم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، پیشرفت و ارتقاء ضریب تأثیر نشریات علمی را اطلاع¬رسانی کردند.

.

سرکار خانم دکتر دیده‌بان، سرپرست محترم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، پیشرفت و ارتقاء ضریب تأثیر نشریات علمی را اطلاع‌رسانی کردند.
ایشان افزودند: نشریات علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، به سردبیری دکتر مرتضی رضایی صوفی (453/0 «Q1»)، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، به سردبیری دکتر سیدمحمد شبیری (519/0 «Q1» جام طلایی)، روانشناسی سلامت به سردبیری دکتر احمد علیپور (جام طلایی) و برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، به سردبیری دکتر مصطفی طالشی (جام طلایی) ضرایب تأثیر بالایی را اخذ نموده‌اند.

این موفقیت حاصل تلاش دست‌اندرکاران نشریات مذکور بوده و از زحمات آنان تقدیر و تشکر می‌شود.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر