برگزیده ها

1402/10/11 دوشنبه
اخذ رتبه «الف» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور خبر داد:

.

سرکار خانم دکتر دیده‌بان، سرپرست محترم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، اخذ رتبه «الف» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشریات علمی را اطلاع‌رسانی کردند.
ایشان افزودند: نشریه علمی حکمت صدرایی، به سردبیری دکتر سیدعلی علم‌الهدی و مدیرمسئولی دکتر ناصر محمدی و همچنین نشریه علمی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی به سردبیری دکتر ابوالفضل فراهانی و مدیرمسئولی خانم دکتر آذر آقایاری موفق به اخذ رتبه «الف» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده و این موفقیت حاصل تلاش دست‌اندرکاران نشریات مذکور بوده و از زحمات آنان تقدیر و تشکر می‌شود.
شایان ذکر است که نشریات پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی به سردبیری دکتر محمدرضا لطفعلی‌پور و مدیرمسئولی دکتر هادی غفاری، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار به سردبیری دکتر سیدمحمد شبیری و مدیرمسئولی خانم دکتر مریم لاریجانی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی به سردبیری دکتر حسین زارع و مدیرمسئولی دکتر محمدرضا سرمدی و حسابداری دولتی به سردبیری دکتر علی رحمانی و مدیرمسئولی دکتر عزیز گرد نیز دارای رتبه «الف» هستند.

 

 
امتیاز دهی