اخبار
1401/9/16 چهارشنبه
برگزاری دومین همایش ملی زبان های ایرانی و بومی زاگرس
استان لرستان

.

بدینوسیله به اطلاع می رساند در تاریخ 2 اسفند ماه 1401دانشگاه پیام نور استان لرستان "دومین همایش ملی زبان های ایرانی و بومی زاگرسرا برگزار می نماید.
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پوستر همایش مراجعه نمایند. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر